David Nakai, Fallbrook, CA

Furnace Creek 508 Hall of Fame
Class of 2008

Totem Year Age Category Status Finish Time
Basneji 2000 44 Four Man FIN 27:51:38
Nematode 2003 47 Solo FIN 39:49:46
Basenji 2004 48 Two Man FIN 34:37:00
Fireflies 2005 49 Four Mixed FIN 34:30:51
Spirit Bear 2007 51 Two Mixed FIN 37:07:03